Organizational Learning A Framework for Public Administration

Titre : Organizational Learning A Framework for Public Administration
Auteur : Karol Olejniczak
Éditeur : Karol Olejniczak
ISBN-13 : 9788373837249
Libération : 2014-07-01

Télécharger Lire en ligneIn order to face the challenge of effective organizational learning in our public policies, we need to address three pressing questions: 1. How does learning work in our public organizations? 2. What promising practices can we implement to advance learning in public organizations? 3. What changes in public management are required to combine learning with the growing demands of performance and accountability? This book is an attempt to address those questions in a systematic and empirical manner. The answers presented in this volume are the result of a four-year empirical research project conducted in Polish ministries and study visits in public institutions of twelve countries of the Organization for Economic Co-operation and Development.

Zarz dzanie wiedz w organizacjach publicznych

Titre : Zarz dzanie wiedz w organizacjach publicznych
Auteur : Stanisław Mazur
Éditeur : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN-13 : 9788373836662
Libération : 2013

Télécharger Lire en ligneStanisław Mazur A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Zarz dzanie wiedz w organizacjach publicznych Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Organizacje ucz ce si Model dla administracji publicznej

Titre : Organizacje ucz ce si Model dla administracji publicznej
Auteur : Karol Olejniczak
Éditeur : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN-13 : 9788373836327
Libération : 2012

Télécharger Lire en lignePublikacja odpowiada na pytanie: Jaki jest mechanizm uczenia się organizacji publicznych? Opierając się na szeroko zakrojonym przeglądzie wcześniejszych studiów międzynarodowych oraz wynikach własnych, autorskich badań wykonanych w polskich ministerstwach i ich zagranicznych odpowiednikach, autorzy wyjaśniają procesy i czynniki napędzające organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym.

Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi

Titre : Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi
Auteur : Anna Iwona Adamik
Éditeur : Marek Matejun
ISBN-13 : 9788372833518
Libération : 2010

Télécharger Lire en ligneAnna Iwona Adamik A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej

Titre : Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej
Auteur :
Éditeur : Wydawnictwo UJ
ISBN-13 : 9788323323525
Libération : 2007

Télécharger Lire en ligneA été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

BUSINESS AND NON PROFIT ORGANIZATION FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS DEMANDS Vol 11

Titre : BUSINESS AND NON PROFIT ORGANIZATION FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS DEMANDS Vol 11
Auteur : Anna Ujwary-Gil, Adam Nalepka
Éditeur : WSB-NLU
ISBN-13 : 9788388421808
Libération : 2012

Télécharger Lire en ligneAnna Ujwary-Gil, Adam Nalepka A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de BUSINESS AND NON PROFIT ORGANIZATION FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS DEMANDS Vol 11 Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Titre : Metody badania i modele rozwoju organizacji
Auteur : Adam Stabryła
Éditeur : Mfiles pl
ISBN-13 : 9788393112890
Libération : 2012

Télécharger Lire en ligneAdam Stabryła A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Metody badania i modele rozwoju organizacji Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Podstawy zarz dzania kryzysowego cz I

Titre : Podstawy zarz dzania kryzysowego cz I
Auteur : Janusz Ziarko
Éditeur : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
ISBN-13 : 9788375710861
Libération : 2010

Télécharger Lire en ligneZarządzanie kryzysowe w administracji publicznej to pierwsza część podręcznika Podstawy zarządzania kryzysowego, w której obszernie zaprezentowano zagadnienia dotyczące organizacyjno-prawnych i funkcjonalnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz ratownictwa w systemie zarządzania kryzysowego. Podręcznik adresowany jest do studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie (zwłaszcza specjalność zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa), a także studiów administracyjnych oraz studiów podyplomowych. Wykorzystywany może też być jako pomoc dydaktyczna w realizacji doskonalenia zawodowego kadr administracji publicznej i jednostek bezpieczeństwa oraz przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Druga część podręcznika - Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie - przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej, a przede wszystkim problematykę diagnozy kryzysu, wyboru strategii zarządzania i instrumentów stosowanych w zarządzaniu kryzysowym.

Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w

Titre : Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w
Auteur : Henryk (red. ) Krol
Éditeur :
ISBN-13 : STANFORD:36105122696938
Libération : 2006-01

Télécharger Lire en ligneHenryk (red. ) Krol A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka

Titre : Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka
Auteur : Marek Matejun
Éditeur : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
ISBN-13 : 9788372835390
Libération : 2013-10-01

Télécharger Lire en ligneMarek Matejun A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.