Organizacje ucz ce si Model dla administracji publicznej

Titre : Organizacje ucz ce si Model dla administracji publicznej
Auteur : Karol Olejniczak
Éditeur : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN-13 : 9788373836327
Libération : 2012

Télécharger Lire en lignePublikacja odpowiada na pytanie: Jaki jest mechanizm uczenia się organizacji publicznych? Opierając się na szeroko zakrojonym przeglądzie wcześniejszych studiów międzynarodowych oraz wynikach własnych, autorskich badań wykonanych w polskich ministerstwach i ich zagranicznych odpowiednikach, autorzy wyjaśniają procesy i czynniki napędzające organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym.

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Titre : Metody badania i modele rozwoju organizacji
Auteur : Adam Stabryła
Éditeur : Mfiles pl
ISBN-13 : 9788393112890
Libération : 2012

Télécharger Lire en ligneAdam Stabryła A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Metody badania i modele rozwoju organizacji Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w

Titre : Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w
Auteur : Henryk (red. ) Krol
Éditeur :
ISBN-13 : STANFORD:36105122696938
Libération : 2006-01

Télécharger Lire en ligneHenryk (red. ) Krol A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Ewolucja zarz dzania organizacjami na prze omie wiek w Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Podstawy zarz dzania kryzysowego cz I

Titre : Podstawy zarz dzania kryzysowego cz I
Auteur : Janusz Ziarko
Éditeur : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
ISBN-13 : 9788375710861
Libération : 2010

Télécharger Lire en ligneZarządzanie kryzysowe w administracji publicznej to pierwsza część podręcznika Podstawy zarządzania kryzysowego, w której obszernie zaprezentowano zagadnienia dotyczące organizacyjno-prawnych i funkcjonalnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz ratownictwa w systemie zarządzania kryzysowego. Podręcznik adresowany jest do studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie (zwłaszcza specjalność zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa), a także studiów administracyjnych oraz studiów podyplomowych. Wykorzystywany może też być jako pomoc dydaktyczna w realizacji doskonalenia zawodowego kadr administracji publicznej i jednostek bezpieczeństwa oraz przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Druga część podręcznika - Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie - przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej, a przede wszystkim problematykę diagnozy kryzysu, wyboru strategii zarządzania i instrumentów stosowanych w zarządzaniu kryzysowym.

Nauka i szkolnictwo wy sze

Titre : Nauka i szkolnictwo wy sze
Auteur :
Éditeur :
ISBN-13 : STANFORD:36105213108504
Libération : 2009

Télécharger Lire en ligneA été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Nauka i szkolnictwo wy sze Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi

Titre : Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi
Auteur : Anna Iwona Adamik
Éditeur : Marek Matejun
ISBN-13 : 9788372833518
Libération : 2010

Télécharger Lire en ligneAnna Iwona Adamik A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Problemy i wyzwania w zarz dzaniu organizacjami publicznymi Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka

Titre : Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka
Auteur : Marek Matejun
Éditeur : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
ISBN-13 : 9788372835390
Libération : 2013-10-01

Télécharger Lire en ligneMarek Matejun A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Perspektywy rozwoju przedsi biorczo ci w warunkach niepewno ci i ryzyka Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Ekonomia i rodowisko

Titre : Ekonomia i rodowisko
Auteur :
Éditeur :
ISBN-13 : STANFORD:36105123083755
Libération : 2005

Télécharger Lire en ligneA été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Ekonomia i rodowisko Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Zarz dzanie w kulturze tom 11

Titre : Zarz dzanie w kulturze tom 11
Auteur : Ewa Kocój
Éditeur : Wydawnictwo UJ
ISBN-13 : 9788323330844
Libération : 2000

Télécharger Lire en ligneEwa Kocój A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Zarz dzanie w kulturze tom 11 Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.

Rola nauk o zarz dzaniu w kreowaniu spo ecze stwa opartego na wiedzy

Titre : Rola nauk o zarz dzaniu w kreowaniu spo ecze stwa opartego na wiedzy
Auteur : Stanisława Wilmańska-Sosnowska
Éditeur :
ISBN-13 : IND:30000109167209
Libération : 2005

Télécharger Lire en ligneStanisława Wilmańska-Sosnowska A été écrit sous une forme ou une autre pendant la plus grande partie de sa vie. Vous pouvez trouver autant d'inspiration de Rola nauk o zarz dzaniu w kreowaniu spo ecze stwa opartego na wiedzy Aussi informatif et amusant. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER ou Lire en ligne pour obtenir gratuitement le livre de titre $ gratuitement.